ANALIZUJĄC CAŁOŚĆ

Analizując całość łatwo dojść do wniosku, że – obok prowadzenia ścieżki i aranżowania gier widokowych – pergola nasza dokonuje jakiegoś istotnego podziału całej struktury ogrodowej. Domyśtamy się również, że ta część bardziej przysłonięta od strony ścieżki to część zwana „warzywną”, a ta, na którą mamy szerszy widok, to pewnie część „dekoracyjna”. Sens takiej kia* syfikacji jest dla nas wszystkich zrozumiały. Cu­dzysłowy oznaczają jedynie dezaprobatę dla ta­kiej, przyjętej potocznej nomenklatury. Obie bo­wiem części na naszej działce powinny być de­koracyjne. W każdym razie rozszyfrowany został architektoniczny sens naszej pergoli oraz jej ro­la w układzie całości ogrodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *