BARDZO POPULARNE

Urządzenia te są w naszej architekturze ogrodo­wej bardzo popularne i doczekały się – również w amatorskim wykonaniu — wielu udanych I efektownych realizacji. Nie wymagają więc spe­cjalnych uzasadnień ani rekomendacji.Decydując się na podjęcie podobnych inwesty­cji warto jednak zastanowić się nad ich .funkcją architektoniczną i miejscem w ogólnym układzie ogrodu. Trejaż na przykład służyć może do wydzielenia jakiejś efektownej partii ogrodu albo przesłonić tył budki stojącej na sąsiedniej działce. Stać sięmoże również zielonym parawanem chroniącym taras lub basen przed okiem wścibskich sąsia­dów.Pergola okazuje się też dobrym ujęciem i marki­zą dla wszelkiego rodzaju kącików rekreacyj­nych. Wniosek jest oczywisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *