INNE CZYNNOŚCI

Jego ramiona nie tylko czule obejmują biesiadników, ale spełniają także wiele innych czynności. Ktoś sceptyczny znów mógłby zapytać, czy rzeczywi­ście spełniają, czy tylko udajq. Zgódźmy się, że stwarzają użytkowe preteksty. Tam jednak,   gdzie trzeba już usiąść, preteksty nie wystarczą, musimy ingerować mniej umownie, a bardziej realistycznie. Czynimy to, jak widać, wpro­wadzając blat stołu i siedziska, utrzymane w podobnej konwencji.Kompozycje korzenioplastyczne na pierwszy rzut oka wydają się łatwe, ale są to tylko pozory. Każ­dy wypadek jest zupełnie inny, wymagający bar­dzo indywidualnego podejścia. Jeśli ktoś chciał­by na przykład powtórzyć poprzednie rozwiąza­nie w przytoczonej postaci, musi doznać niepo­wodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *