KONCEPCJA MATERIAŁOWA

Rozważając koncepcję materiałową pamiętać należy o pozostałych elementach architektury działkowej. Jeśii powiedzieliśmy sobie, że pergo- ła łączy furtkę z domkiem letnim, to jasną jest rzeczą, że jej wyraz, zastosowane materiały i sposoby konstrukcyjne muszą w jakimś stopniu odpowiadać zarówno architekturze domku, jak i ogrodzenia. Inaczej stanie ona się sztucznie „doiepionym” intruzem, a nie łącznikiem zespa­lającym jakąś architektoniczną całość.Jednym słowem, przedstawiona propozycja sta­nowi swego rodzaju inspirację. Natomiast wy­konanie szczegółowe projektu, rozmierzenie go i    podjęcie decyzji materiałowych zależy od in­dywidualnego uznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *