MASYWNY MEBEL

Propozycja, która otwiera ten cykl, jest mimo to w swym zasadniczym układzie przestrzennym bar­dzo prosta. Całość składa się z dwu podstawo­wych części — z zespołu mebelków i ażurowej zielonej ściany (). Ze sprzętów na uwagę zasługuje przede wszyst­kim stół. Jest to stały, to znaczy wkopany w zie­mię, masywny mebel, oparty na konstrukcji sta­lowej. Jego blat wykonany jest również z solidnej blachy stalowej, na której ułożona została mo­zaika ceramiczna. Mozaika taka może zawierać jakiś motyw tematyczny, może również być ułożo­na w prosty ornament, krateczkę czy zupełnie bezpostaciową kompozycję kolorystyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *