OBRÓBKA STOLARSKA

Zresztą zazwy­czaj szereg początkowych, przygotowawczych czynności kulinarnych odbywa się właśnie przy stole. Takie więc połączenie „kuchni” ze stołem jest jak najbardziej wskazane.Tworzywem, które posłużyło do budowy kącika, jest drewno. Tym razem jednak nie są to żadne odpady czy ścinki, tylko pełnowartościowa tarci* ca. Drewno takie wymaga, rzecz jasna, odpo­wiedniej obróbki, jak również uodpornienia na wpływy atmosfeiyczne.Obróbka stolarska takich ogrodowych urządzeń nie wymaga meblowej precyzji, powinna być jednak możliwie staranna, jeśli zważy się fakt, że wykonawcami będą po­czątkujący mistrzowie. Utrwalenia drewna doko­nać można omówionymi już poprzednio meto­dami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *