ODPOWIEDNIA ODLEGŁOŚĆ

Od pergoli czy tre­jaży obok funkcji dekoracyjnych wymagać po- 84 winniśmy również jakiejś funkcji użytkowej, która uzasadniałaby nie tylko sens, ale i miejsce ta­kiej inwestycji.Mając na względzie popularność różnych roz­wiązań trejaży i pergol, rozpatrzmy takie, które wnoszą do sprawy jakieś nowe, mniej znane ele­menty.Oto i trejaż . Konstrukcja składa się ze słupków pionowych o przekroju 8X4 cm i wy­sokości 250 cm, z czego ponad ziemię wystaje 175 cm. Odległość między słupkami około me­tra. Słupki te w odstępach co 25 cm przewierco­ne są otworami o średnicy 25 mm. Przez otwory przesunięte są znane nam skądinąd kije szczot­kowe o długości około 160 cm. Te poziome kije opierają się tylko w otworach, ale nie zostają tam umocowane, to znaczy, można je przesuwać według uznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *