POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI

Pod względem konstrukcji przedstawiony projekt wydaje się może dość złożony, poszczególne je­go elementy — poza kominkiem — są jednak bar­dzo proste i znane z poprzednich rozwiązań.A więc komin. Spełnia on raczej funkcje repre­zentacyjne i rozpala się go przy większych oka­zjach towarzyskich. Niemniej widoczny w ko­minie rożen wykorzystać można w celach kulinar­nych. Jeśli chcemy, aby kominek nasz działał, musimy wybudować go według wszelkich prawi­deł zduńskiego mistrzostwa.Przede wszystkim więc zawierać musi dwa za­sadnicze elementy: komorę spalania i połączony z nią przewód kominowy (trzon). Wewnątrz prze­wodu należy zainstalować tak zwany „szyber”, czyli ruchomą przegrodę, służącą do regulacji siły ognia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *