PODSTAWOWY BUDULEC

Podstawowym budulcem jest tu tarcica drewnia­na. Podwaliny, stanowiące podniesienie pomo­stu, wykonane są z balików 5X5 cm. Połacie da­chowe zawieszono na zwykłych drzwiowych za­wiasach, które umożliwiają swobodny obrót.Wszystkie elementy drewniane powinny być na­sycone pokostem, a po wyschnięciu pomalowa­ne lakierem bezbarwnym. Aby zapobiec przecie­kaniu wody do wewnątrz przez kalenicę (górną krawędź budowli), należy zabezpieczyć ją obija­jąc paskiem grubej folii markizowej tak, aby nie przeszkadzała w podnoszeniu połaci. Na ry­sunku nie została ona pokazana, aby nie zasło­nić innych istotnych elementów konstrukcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *