PRZEDSTAWIONY PROJEKT

Przedstawiony projekt może oddawać, jak wi­dać, wiele usług. Dla tych, którzy nie myślą je­szcze o budowie domku czy altany, to pomysło­we urządzenie w dużym stopniu stać się może oparciem ich działkowej egzystencji, ułatwi im pracę i umożliwi wypoczynek. Mamy za sobą przegląd różnych zespołów wypo­czynkowych, możemy więc dokonać ogólniejszych spostrzeżeń. Przede wszystkim należy stwierdzić, że urządzenie zespołu wypoczynkowego na dział­ce nie jest wyrazem jakiegoś zgnuśnienia czy snobizmu, ale naturalną koniecznością i to bez względu na to, czy traktujemy działkę jedynie jako miejsce wypoczynku, czy też spełnia ona rolę ogrodu warzywnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *