PRZESTRZENNA ZASADA

Chcąc wyciągnąć cokolwiek musimy zawisnąć głową w dół I rozgarnia* jąc żelastwo zazwyczaj z dużym trudem wyszar- pujemy narządzie, którego szukamy.Wynika stąd wniosek, że forma pionowa byłaby korzystniejsza. Narzędzia można wtedy rozwiesić w sposób bardziej uporządkowany, znacznie ułatwiając przy tym dostęp do nich.Rozwijając taką zasadę przestrzenną, prostą drogą dochodzimy do rozwiązania, które zdradza nieprzeparte podobieństwo do… szafy albo jesz­cze gorzej. Trzeba więc zastosować zabiegi, które oddaliłyby te kompromitujące skojarzenia. Jak widać na ry­sunku 42, jest to w dużym stopniu możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *