ROZBUDOWANE ROZWIĄZANIA

Nie znajdzie bowiem korzenia o takim samym lub zbliżonym kształcie. Korzeń, który zde­cydujemy się zastosować, będzie miał inną for­mę, wymagającą zgoła innych zabiegów adapta­cyjnych.Korzenioplastyka jest bardzo interesującym ga­tunkiem poszukiwań rzeźbiarskich. Mówimy o tym nieco szerzej, bo gatunek ten jest jakby stworzo­ny dla wszelkich kompozycji ogrodowych. Świe­ża, jasna zieleń jest najlepszym tłem dla ciem­nych korzennych kształtów.Obecnie przystąpmy do omówienia ostatniej po­zycji z cyklu działkowej architektury gastrono­micznej. Zazwyczaj ostatnie rozwiązanie jest pewnym podsumowaniem, jakby syntezą tematu ogniskującą wszystkie zasady zarówno użytkowe,  jak i formalne. Również i w tym wypadku mamy do czynienia z urządzeniem bardziej rozbudowanym, które obok zaspokojenia funkcji związanych z przygotowaniem i zjedzeniem posiłku może służyć jako miejsce całodziennej, działko­wej egzystencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *