SCHODY I ŚCIEŻKI

Również schody i ścieżki odpowiadają ogolnemu kamiennemu mundurkowi. Konstrukcja schodów jest podobnie fundamentowana jak w poprzed nim wypadku. Płaszczyznę pionową stopnia mo­żemy wykonać z drobniejszych kamieni, natomiast część poziomą dobrze jest zrobić z jednej płyty.Jak widać na rysunku, sam murek przynosi rów­nież pewne innowacje natury funkcjonalnej: dzięki zwieńczeniu go rusztem z drewnianych de­seczek służyć może jako ławeczka. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden bardzo istot­ny  szczegół. Otóż okazało się, że ten stosunko­wo niewielki uskok terenu ma wpływ na linię ogrodzenia, które również zaakceptowało różni­cę poziomów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *