SPRZĘTY REKREACYJNE

Z rozwiązaniem, które obecnie rozpatrujemy, rzecz ma się zgoła inaczej. Tu ogrodzenie w narożu działki zostało świadomie zmodyfikowane . Jak widać na rysunku, ogrodzenie w narożu – zmieniło swoją strukturę; zamiast ażurowego płotka po­jawia się drewniana ściana, która w zasadni­czym fragmencie zmienia nawet swoją wysokość. Takie ogrodzenie zapewniło naszemu zespołowi lepsze warunki oparcia, odpowiednią wysokość i wreszcie możliwość pełniejszego rozwinięcia programu użytkowego. Obok zwykłych sprzętów rekreacyjnych, zjawiają się już półki czy na przy­kład miejsce na mały podręczny barek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *