UROZMAICONA KOMPOZYCJA

Oczywiście urozmaicają one kompozycję, ułatwiają w du­żym stopniu uzyskanie niezbędnego zacisza, po­magają — jak mówią architekci — w powiązaniu architektury z terenem i na pewno, jeśli tylko jest okazja i możliwość takich lokalizacji, to trzeba z nich skwapliwie korzystać. Działki nasze są jednak w swej ogromnej większości równe jak stół i zazwyczaj musimy zadowolić się takim właśnie płaskim terenem. Następna propozycja to kącik w typowych wa­runkach terenu . Pod względem mate­riałowym i techniki wykonania całość utrzymana jest w podobnej konwencji jak. rozwiązania po­przednie. Widzimy więc zestawienie materiałów drewnianych, które w nomenklaturze technicznej zalicza się do „odpadów*’.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *