WYŁOŻENIE ŚCIEŻKI

Ścieżki też są wyłożone różno­rodnie, każde z ramion innym materiałem. Ca­łość składa się jakby w mozaikę roznych fak­tur materiałowych i różnych barw. Wszystko to osadzone w zieleni tworzy ciekawą i malowniczą kompozycję.Następnym elementem mającym niemały wp yw na koncepcję przestrzenną ogrodu jest uUad terenu. Często na działce naszej czy « ogród­kach są spadki i nierówności gruntu. Czasem bardzo nieznaczne albo mające charakter lo­kalnych zagłębień, ale zdarzają s.ę również przypadki bardzo bogatej rzeźby terenu.Powszechnie wśród naszych’działkowców panuje niezrozumiała tendencja do niwelowania tych nierówności. W rezultacie otrzymujemy nieco po­chyłą płaszczyznę całego ogrodu, która pociąga za sobą neutralizację wszelkich skokow terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *