WYRAJ

Jeśli działkę naszq czy ogródek nazwaliśmy przestrzenią rekreacyjną, to z twierdzenia ta­kiego wynikają niebagatelne konsekwencje. Każ­de miejsce wypoczynku czy to w mieszkaniu, czy tym bardziej w ogrodzie wymaga odpowiednie­go urządzenia, które wypoczynek ten uczyniłoby wygodnym i przyjemnym.Nieodparcie narzucają się tu analogie z urzą­dzeniem kącika wypoczynku w mieszkaniu. Tam również z ogólnej funkcjonalnej przestrzeni mie­szkania wydzielamy jakieś miejsce specjalnego wytchnienia. Czyż ogród nie jest wielkim zielonym salonem, w którym ściany zieleni określają zarówno prze­strzeń wnętrza, jak I jego barwę czy nastrój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *