Z RUSZTU CZY Z ROŻNA

Pod względem użytkowym omawiany zespół speł­nia wszelkie funkcje rekreacyjne, służyć może jako normalny kącik wypoczynkowy, ale, jak wi­dać, również jako miejsce do przygotowania po­siłku.Miejsce do gotowania widoczne jest na pniu drzewa, na którym stoi gazowa kuchenka tury­styczna. Można tu przyrządzić skromny działko­wy podwieczorek czy podgrzać przyniesioną z domu kolację.Dla tych, którzy chcieliby jednak przyrządzić bardziej skomplikowane dania, zaprezentowany model kuchni może okazać się zbyt ograniczo­ny. Następna propozycja na pewno niedosyt ten skompensuje . Kuchnia, która jest centralnym punktem zespołu, zbudowana jest z cegieł wiązanych giiną szamotową. Ma ona palenisko, a nad nim ażu­rową płytę żeliwną, na której stawiać można garnki lub do żarzącego się ognia wkładać róż­ne smakołyki do opiekania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *