ZASADA UKŁADU

Zasadę tego układu najlepiej wyjaśnia rysunek przekrojowy .Parcie ziemi zwiększa się stopniowo ku dołowi. Aby je powstrzymać, mur oporowy również stop­niowo powiększa swą grubość i tężyznę. W re­zultacie powstaje pochylenie zewnętrznego lica muru (ok. 15 cm). Niższy murek nie potrzebuje już takiego zabezpieczenia. Dobrze jest związać go zaprawą cementową. Między wyższym I nliszym murem znajduje się więc pas ziemi, wytworzyło się w sposób naturalny coś na kształt długiej donicy i to przesądziło o koncep­cji zieleni. Mur oporowy stał się w ten sposób idealnym tłem dla wszelkich kwiatowych ekspo­zycji .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *