ZBLIŻONY WARIANT

Następny, trzeci wariant zbliżony jest do poprze­dniego. Ściany i podłoga wykonane sq z kamie­nia łamanego, lepionego gliną . Grubość ścian poczynając od 40 cm rozszerza się nieco ku dołowi. Ściany można wzmocnić faszyną ple­cioną na pionowych palikach, wbitych uprzednio głęboko w ziemię. Wówczas grubość ścianki gti- nowo-kamiennej może być nieco cieńsza; nie­konieczne również staje się jej pochylenie. Wariant czwarty jest kompilacją . Podło­ga jest płytą betonową, zbrojoną o grubości 15 cm podobnie jak w rozwiązaniu klasycznym, pokrytą 3 cm warstwą mieszaniny lepiku, żwi­ru i piasku. Ścianki boczne 40—50 cm stoją na obrzeżach płyty i zbudowane są z kamienia ła­manego, łączonego zaprawą cementową, wzbo­gaconą środkami wodoodpornymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *