ZIELONA ŚCIANA

Funkcja i sens takiej zielo­nej ściany są oczywiste. Budować ją powinniśmy tam, gdzie przestrzeń jest zbyt otwarta, przewie­wna i posiedzisko nasze nie posiada żadnego oparcia w naturalnym drzewostanie. Następne rozwiązanie różni się od omówionego poprzednio, pod względem formy i środków tech­nicznych, ale jego podstawowe intencje użytko­we są zbliżone .Widać tu również dążenie do oddzielenia zespo­łu rekreacyjnego i to – rzec można – za wszel­ką cenę. Nie wnikajmy, jakie powody skłaniać mogą do przyjęcia takiej postawy, w każdym ra­zie ażur zieleni okazał się tu zbyt umowną za­słoną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *