ZESTAWIENIE PROPORCJI

Zestawienie tych dwu proporcji — minimalnej i optymalnej — wykazuje ogromną rozpiętość w możliwościach traktowania spraw związanych z architekturą zespołu jadalnego na działce. Kilka następnych rozwiązań to rozwiązania pośrednie. Oczywiście pośrednie, jeśli chodzi o zakres i wielkość przedsięwzięć. Jak się bowiem okaże, forma może być w każdym wypadku inna, inte­resująca i oryginalna. Oto przykład takiego wła­śnie rozwiązania. Urządzenie, choć niewielkie, a przecież ładne i nawet dowcipne. Kącik jadalny w ogródku czy na działce w kształcie prawdziwe­go baru „na wysokich stołkach” . Tyle że bar wykonany jest z kilkunastu żerdzi wiąza­nych łykiem, kilku desek, plecionki wiklinowej i kolorowej markizy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *