CIEKAWSZY SPRZĘT

Ciekawszym nato­miast sprzętem jest szeroka ława widoczna w głębi. Jest ona jednocześnie pojemną skrzynią, w której można ukryć wszystkie elementy „budo­wli” po demontażu. Zmieszczą się tam mebelki, i płachta, i słupki. Biorąc pod uwagę prostotę konstrukcji i łatwość demontażu, całe urządze­nie można ocenić jako podręczne i praktycz­ne.Następne rozwiązanie jest chyba jeszcze pro­stsze. Jak widać na rysunku, okazało się zbędne budowanie jakichkolwiek sztucznych czy natu­ralnych przesłon. Efekt odosobnienia zespołu wypoczynkowego uzyskano przez wykorzystanie ogrodzenia dzia. Tę naturalną obudo­wę uzupełnia brezentowa markiza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *