Jak obchodzić się z kwiatami ciętymi

Kwiaty cięte są na ogół bardzo nietrwałe i łatwo więdną. Rzadko się zdarza, aby natychmiast po ścięciu zostały włożone do naczynia z wodą; zwykle przez dłuższy czas pozostają w nie sprzyjających warunkach powodujących szybkie więdnięcie kwiatów. Chcąc przywrócić im świeżość i jak najdłużej utrzymać w mieszkaniu, uciekamy się do różnych sposobów, przeważnie bardzo prostych. Aby okazały się one skuteczne, musimy przede wszystkim poznać przyczyny więdnięcia.

Dlaczego kwiaty szybko więdną 

Przyczyny więdnięcia kwiatów są różne. Często jest ono związane z naturą rośliny i wtedy najtrudniej mu zapobiec. Na przykład zawilce zerwane w lesie lub maki polne więdną bardzo szybko. Jeżeli więc mamy przed sobą daleką drogę i nie możemy od razu wstawić kwiatów do wody, nie należy ich zrywać. Inną przyczyną jest nadmierne parowanie powodujące gwałtowny ubytek wody w tkankach rośliny, którego nie może ona uzupełnić; szczególnie rośliny mające dużą powierzchnię kwiatów i liści (np. dalie) szybko więdną i trudno je odświeżyć. W zimie i wczesną wiosną łatwo więdną kwiaty pędzone w szklarni (np. bez lilak), które nie zostały odpowiednio zahartowane. W wielu wypadkach przyczyną szybkiego więdnięcia jest różnica między warunkami, w których żyły dotychczas, a warunkami panującymi w mieszkaniu, gdzie może być dla nich za sucho i za ciepło. Najczęstszą przyczyną więdnięcia jest przede wszystkim długie przebywanie kwiatów ciętych bez wody, a następnie trudność pobierania wody bezpośrednio przez pęd, a nie przez korzenie. Jak zaradzić szybkiemu więdnięciu kwiatów w wazonach jak postępować, gdy przynosimy je do domu przywiędnięte?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *