KILKA SŁÓW O TREJAŻU

Teraz kilka słów o trejażu, tak bowiem nazwać można ażurowe urządzenie przysłaniające nasz zespół wypoczynkowy. Jak widać, trejaż jest za­łamany pod kątem prostym, tworzy więc kącik 104 w sensie dosłownym. Struktura trejaża jest zupełnie prosta i jego mon­taż nie przedstawia żadnych trudności, nawet dla początkujących działkowych majsterklepków. Konstrukcja jego to kilka pionowych balików, wkopanych w ziemię co kilkadziesiąt centyme­trów. Rozstaw tych pionowych słupków pokrywa się z podziałem płyt podłogowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *