NACHYLENIE DACHU

Również nachylenie dachu re­gulować można za pomocą żerdzi podtrzymu­jących, które mają zaczepy na różnych wyso­kościach. Wszystkie ruchome elementy: stół, zy­dle, lampa czy brezentowe ściany, w każdej chwili można złożyć na ławie i opuścić dach. Funkcja tego urządzenia nie ogranicza się jed­nak wyłącznie do zaspokojenia potrzeb rekrea­cyjnych, zakres jego użytkowych możliwości jest znacznie szerszy. Druga strona ma analogiczną połać dachową,identycznie podnoszoną i podpieraną. Tym razem jednak ukrywa ona zapiecze gospodarcze . Widzimy tam wyraźny podział na dwie czę­ści: gastronomiczną i techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *