SKALNY OGRÓD

Skarpa jest bowiem niczym innym jak ogrodem skalnym na podłużnej pochyłości terenu.Czas wreszcie na koronny przykład w tej rodzinie tematów’- mur oporowy o wysokości kilkudzie­sięciu centymetrów. Może to być, rzecz jasna, jedna płaszczyzna ściany kamiennej, my posta­rajmy się jednak uniknąć takiego jednolitego masywu, który w warunkach mniejszego ogródka czy działki wywołać może nieco przygniatające wrażenie i, jak mówią architekci, „wyjść ze ska­li”. Rozwiązanie nasze polegać będzie na dwu­częściowym , pokonaniu różnicy terenu. Powsta­nie w ten sposób jakby układ dwuschodkowy, w którym obok zasadniczej ściany wystąpi jeszcze niższy murek oporowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *