RADY I PRZESTROGI

Istnieje obawa, że wszystkie te rady, przestrogi i    zastrzeżenia, zamiast zachęcić do działania — mogą spłoszyć niejednego potencjalnego wyko­nawcę.Aby więc zrównoważyć nastrój, czas na kilka słów pociechy. Otóż wszelkie konstrukcje ogro­dowe, zwłaszcza te, które – jak pergola – służą bezpośredniemu prowadzeniu zieleni, tylko przez krótki czas pozostają nagie. W miarę obrasta­nia konstrukcji na pierwszy plan wychodzić za­czyna zieleń i ona staje się głównym bohate­rem, a konstrukcja przyjmuje rolę statysty. Nie jest nawet w tym wypadku tak istotne przykrycie listowiem wszelkich mankamentów czy niedosko­nałości konstrukcji. Chodzi o coś więcej. Na­stępuje mianowicie proces integracji tego, coś­my zbudowali, z całością zieleni w ogrodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *