ZIELONE KRÓLESTWO

Pamiętać przy tym należy, że ka­mień magazynuje ciepło, rośliny sq tu również osłonięte przed wiatrem. Kto wie, czy nie po­wstanie w ten sposób jakiś specjalny mikrokli­mat, w którym warto by popróbować upraw bar­dziej ryzykownych. Tym efektownym rozwiązaniem zakończmy sprawy związane z organizacją terenu w naszym zielo­nym królestwie. Mamy więc działkę z grubsza opracowaną prze* strzennie. Sprawy ogrodzenia, budowa ścieżek czy ujęcie rzeźby terenu, choć były przedsięwzię­ciem poważnym, sq dopiero podstawą do dal­szych poczynań. Można by je nazwać uporząd­kowaniem terenu, ale do właściwego urządzenia działki jest jeszcze bardzo daleko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *