DLA DOROSŁYCH

Po tym dziecięcym intermezzo wróćmy do spraw rekreacji dla dorosłych.Ostatnia propozycja w tym rozdziale będzie bardzo odbiegać od wszystkich dotychczas omó­wionych. Urządzenie to przez swą uniwersalną wielofunkcyjność trudne jest nawet do nazwania. Na oko przypomina jakby spłaszczony drewnia­ny namiot ustawiony na pomoście . Wszystko się wyjaśnia po podniesieniu bocznych płaszczyzn tego dziwnego namiotu. Płaszczyzny te, jak skrzydła ptaka, uniesione do góry i pod­parte żerdziami, tworzą połacie dachowe. Po ich otwarciu odsłania się przed nami całe go­spodarstwo ukryte dotąd we wnętrzu .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *