ZASTOSOWANIE OKREŚLONYCH MATERIAŁÓW

Wytworzyło się w ten sposób coś bardzo zbliżonego do jakiegoś mini-wnętrza, oczywiście w pojęciu ogrodowym. Konsekwencja materiałowa jest jednak korzyst­na nie tylko ze względów estetycznych. Jedno­rodność w doborze materiałów ułatwia przygo­towanie budulca, określonego zestawu narzędzi i upraszcza samo wykonawstwo.Zastosowanie określonych materiałów zawsze powinno zależeć od miejscowych warunków. Mó­wiąc jaśniej, architekturę działki trzeba tworzyć zawsze z materiałów łatwo dostępnych. Przed­stawiony projekt zakłada sytuację, w której te­reny działkowe powstały bądź na karczowisku, bądź w bezpośredniej okolicy jakichś lasów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *