NIENAJLEPSZA TENDENCJA

Tendencja taka nie jest najszczęśliwsze. Dqiyc raczej należy do ujawnienia i podkreślenia tyc terenowych dobrodziejstw. Otrzymamy wtedy układ tarasowy, przy którym ogród komponuje się w kilku różnych płaszczyznach . Powstające w ten sposób uskoki – nawet jeśli są nieznaczne albo występują tylko- w części ogro­du – dają wiele okazji od poważnego urozmai­cenia całej kompozycji działki. Wszelkie archite- ktoniczne ujęcia tych uskoków: ^arpy. murk’ ogrodowe, schodki należą do najwdz.ęczmej szych tematów w całej architekturze ogrodowej. Czas na kilka konkretnych przykładów. Pierwsze rozwiązanie przedstawia niewielki stosunkowo uskok terenu (ok. 40 cm) z obudową klinkierowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *