WRESZCIE DACH

Wreszcie dach. Wszystkie rozwiązania kącików jadalnych są zadaszone. Nie tylko bowiem nagły deszcz, ale i zbytnie nasłonecznienie nie sprzy­jają uciechom gastronomicznym. Najprostszymi materiałami do pokrywania konstrukcji dacho­wych są przede wszystkim słoma, brezent namio­towy czy wreszcie drewno, jak ma to miejsce w ostatnim wypadku.To, o czym będziemy mówić teraz, jest zabawną alternatywą tematu skomentowanego powyżej. Wszystko w zasadzie jest podobne z tym jed­nak, że cały nasz kącik jadalny został… zmotoryzowany. Oczywiście nie dosłownie, ale w każ­dym razie można z nim razem odbywać niewiel­kie podróże .Układ jezdny składa się z jednego koła rowero­wego oraz dwu nóżek, służących za oparcie. Jest to więc typowa konstrukcja taczek pozwalająca na przemieszczanie naszego kącika jadalnego w dowolne miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *