CIEKAWE SPOSOBY

Kilka ciekawych sposobów umieszczenia narzędzi w altanach I domkach znajdziemy w ostatnich roz­działach książki. Jeśli jednak działka nasza nie ma takich budowli, trzeba szukać rozwiązań sa­modzielnych, czyli – jak mawiają architekci – wolno stojących.Powszechnie spotykanym, ale nie najszczęśliw­szym rozwiązaniem jest pozioma skrzynia usta­wiona zazwyczaj gdzieś na uboczu działki. Skrzy­nia taka, wykonana z desek, zamykana jest naj­częściej potężnym, pochyłym wiekiem obitym na zewnątrz warstwą papy. Pomijając już bardzo wątpliwą urodę takiego urządzenia, również wiele zastrzeżeń wywołuje wygoda użytkowania. Narzędzia i przybory wrzu­cone do takiej skrzyni tworzą kilkuwarstwową bezładną mieszaninę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *