OBOK MURKU OGRODOWEGO

Obok murku ogrodowego obejmuje rów­nież schodki terenowe z fragmentem alejki. Jest to alejka żwirowa również obramowana klinkie­rem według wariantu a z rysunku . Całosc jest więc bardzo konsekwentna pod względem doboru materiałowego. Klinkier ułożony został regularnie, zgodnie z prostą, regularną formą cegły. Jak wynika z przedstawionego na przekroju, obok części wyniesionej nad ziemią ma on nieskomplikowane fundamentowanie, ko­nieczne zwłaszcza przy konstrukcji schodow. Le­piszczem jest najpewniejsza ze wszystkich za- Drawa cementowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *