ODPOWIEDNIE SKIEROWANIE

Chodzi o odpo­wiednie „skierowanie” całego zespołu. Patrząc na rysunek widzimy wyraźnie, że zespół posiada jakby twarz i plecy, oparte o masyw zieleni. Od prawidłowego ustawienia takiego zespołu wypoczynkowego zależy, jaki widok będzie roz­taczał się przed siedzącymi, jak rozwiązane bę­dzie podejście, jak wreszcie dmuchać będzie wiatr i jak będzie świeciło słońce. Istotne jest również, od których sąsiadów chcielibyśmy się nieco przysłonić — usiąść do nich plecami, a do których twarzą. Wszystkie te elementy trzeba sta­rannie rozważyć ustalając lokalizację takiego kącika i określając jego ukierunkowanie. Problem ten jest jednakowo ważny przy każdej ogrodowej inwestycji, bez względu na to, czy będzie to ma­leńka ławeczka, czy też letni domek lub altana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *