W PODOBNY SPOSÓB

W podobny sposób i tymi samymi materiałami pokrywać możemy przecież obok ciągow^pie­szych również wybrane płaszczyzn* które nazwać by można „podłogami ogrodowymi .Aby wyjaśnić sobie, jaka jest rola użytkowa takich ogrodowych podłóg jeszcze do rysunku 20. Jak widać, obok ale­jek w podobny sposób uszlachetnić “oznarow- nież płaszczyzny rekreacyjne: taras prz,r domku, miejsca posiedzeń czy zabaw. Na takich podło gach możemy wygodnie postawie lezaW. stohki. rozłożyć całe wypoczynkowe gospodarstwo. Dru­gim ciekawym spostrzeżeniem, które nasuwa oglądanie tego rysunku, jest roznorodnosc tych uszlachetnionych podłóg. Obok płaszczyzny żwi­rowej widzimy taras pokryty ażurem z płyt. na skrzyżowaniu ścieżek natomiast maty podest z kostki granitowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *