ZIELONA GASTRONOMIA

Pod względem użytko­wym będzie jednak kompozycją bogatszą: obok części „posiedzeniowej1‘ pojawią się urządzenia do przygotowania skromnego posiłku. Proponujemy zarówno rozwiązania najprostsze, dające wykonać się byle czym i z byle czego, jak również rozwiązania bardziej rozwinięte, wy­magające pewnego przygotowania techniczne­go i wysiłku. Każdy więc będzie mógł wybrać to, co odpowiada nie tylko jego gustom i potrze­bom, ale również możliwościom technicznym i terenowym.Pierwszy przykład w naszej paradzie kącików ja­dalnych ma formę nawiązującą do sielskich obrazków. Jednym słowem, taki „kącik pod gru­szą” wykonany z ogólnie dostępnych odpadów drewnianych. Szczególnego charakteru nadaje wielki, okrągły słomiany parasol wieńczący ca­łość kompozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *