KONKRETNE ROZWIĄZANIA

Oczy­wiście cały ten rekreacyjny program wykorzysta­nia wody powinien odbywać się nie tylko bez ograniczenia jej życiodajnych funkcji przy pie­lęgnacji roślin, ale funkcje te jeszcze wspoma­gać. Nim jednak zajmiemy się konkretnymi rozwiąza­niami związanymi z działkową hydrologią, czeka nas pokonanie różnych wstępnych problemów technicznych. Pierwszy z nich to doprowadzenie wody do działki. Kłopot ten dzielimy zazwyczaj z innymi działkowcami i jest on rozwiązywany wspólnie, zależnie od miejscowych warunków. Warto jednak odnotować podstawowe systemy doprowadzenia wody ze względu na różni­ce, jakie mogą wystąpić nawet w tej samej ko­lonii.Najprostszym rozwiązaniem jest sieć wodociągo­wa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *