TECHNICZNY PUNKT WIDZENIA

Nie odbiegniemy zbyt daleko od tematu, jeśli chwilę uwagi poświęcimy ptakom. One to stwa­rzają ów czwarty, muzyczny wymiar naszego og­rodu, bez którego cała przyroda staje się głu­cha i traci twój autentyzm.Oczywiście nie będziemy zajmować się ornito­logią, tylko jak zwykle architektoniczną oprawą ptasiej egzystencji.A więc karmniki I domki, które zachęcałyby skrzydlatych gości do częstych odwiedzin. Przy tak prostym przeznaczeniu urządzenia te spro­wadzają się do poszukiwań możliwie efektownej i pomysłowej formy . Z punktu wi­dzenia technicznego są to właściwie zabawki, których wykonanie traktować można jako wy­próbowanie narzędzi,Najczęściej brak na naszych działkach większych drzew, na których można by wieszać domki dla ptaków. Przeważają więc w naszych propozycjach proste „budowle” ustawione na żerdziach wbi­tych w ziemię. Taki karmniczek powinien byc nie tylko dekora­cją, ale swego rodzaju wyzwaniem rzuconym tym, którzy działkę swą dekorują strachami na wróble.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *