BLOK MAGAZYNOWY

Blok magazynowy na . kamiennym podniesieniu połączony został z niewielką pergolą. Wytworzył się w ten sposób doić zgrabny zespół, który na­wet przekroczył początkowo założony program usług. Pod pergolą zjawił się miły, zacieniony zakątek, w którym normalnie stawia się sakra­mentalną ławeczkę. Jednak w naszym wypadku, wykorzystując bezpośrednie sąsiedztwo warszta­tu, tu właśnie rozkładać się można z robotą przy okazji większych przedsięwzięć majsterkowych. Wróćmy jednak do zasadniczego elementu — do samego bloku magazynowego. Jak widać, ca­ły warsztat jest tak rozwieszony, aby każda rzecz była widoczna i łatwo dostępna bez pochyla­nia się. Nawet wewnętrzne skrzydła drzwi wyko­rzystane zostały na umieszczenie na nich całej warsztatowej drobnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *