ZALEŻNIE OD RZEŹBY TERENU

Przykład jest być może błahy, ale świadczy o prawidłowej decyzji, nie tylko bowiem ścieżki, schodki i murki „układać się” powinny zależnie od rzeźby terenu.Ujęcia terenowe, klinkierowe lub kamienne mo­gą niektórym wydać się zbyt „twarde” i jeśli kamienia nie ma w pobliżu — kłopotliwe w trans­porcie.Można oczywiście próbować rozwiązań prost­szych, jakby „harcerskich”, bardziej romantycz­nych, ale i mniej trwałych. Przykłady takich umo­cnień z okrąglaków i wikliny widzimy na rysun­kach. Dotychczasowe przykłady murków oporowych by­ły dość „ulgowe”, bowiem 30-40 ćm to wyso­kość nie pociągająca ani problemów technicz­nych, ani zbytnich komplikacji przestrzennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *