WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI

Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i uniknąć zarzutu propagowania zdrożnych nałogów, na­leży przypomnieć, że butelki z obiecującymi ety­kietami zawierać powinny napoje odpowiadają­ce zwyczajom ogrodowym. Znajdą się więc tu soki, nektary i kompoty, wszystko starannie ochło­dzone, a nawet z kostkami lodu przyniesionymi w termosie. Następne rozwiązanie nie budzi już tylu wątpli­wości i podejrzeń . Przede wszystkim wi­dać tu wyraźne dążenie do wygody i to zarów­no podczas samego posiłku, jak i poprzedzają­cych go przygotowań. Widzimy więc stół mniej więcej normalny oraz wygodne siedziska. Miej­sce, na którym odbywa się gotowanie, ustawione zostało w ten sposób, aby można je było obsłu­giwać bez wstawania od stołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *